จำนวนนับ 3 และ 4  เป็นจำนวนนับที่ต่อ จาก 1 และ 2  กล่าว คือ จับนวนนับ 1 และ 2  ต่อจากสอง ก็จะนับเป็น 3 และ 4   จำนวนนับ 3 และ 4 เขียนเป็นตัวเลข และคำอ่านได้ดังนี้

3  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๓   อ่านว่า  สาม

4  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๔   อ่านว่า  สี่

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1