จำนวนนับ 5  เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก  4  เมื่อเรานับจำนวนจะได้ว่า 1 , 2 , 3 , 4 , 5    อ่านว่า  หนึ่ง    สอง  สาม  สี่  ห้า    

จำนวนห้า  เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  คือ 5

และสามารถเขียนเป็นตัวเลขแบบไทย ได้แก่ ๕

จำนวนศูนย์  ไม่ใช่จำนวนนับ

เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  คือ 0

เขียนเป็นตัวเลขแบบไทย คือ ๐

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1