จำนวน 8 และ 9 เป็นจำนวนนับ ที่ต่อจาก 7  โดยการนับเริ่มจาก  1  ,  2  ,  3  ,  4  ,  5  ,  6 , 7 , 8 ,  

จำนวนนับ 8   เขียนเป็นเลขไทยได้  ๘   อ่านว่า  แปด

จำนวนนับ 9   เขียนเป็นเลขไทยได้  ๙   อ่านว่า  เก้า

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1