ตัวอย่าง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา ตอนที่ 2

1. แม่ซื้อไข่ไก่ 6 ฟอง ไข่เป็ด 2 ฟอง แม่ซื้อไข่ทั้งหมดกี่ฟอง  จากโจทย์เราต้องวิเคราะห์โจทย์ ดังนี้

โจทย์บอก คือ แม่ซื้อไข่ไก่ 6 ฟอง  ไข่เป็ด 2 ฟอง

โจทย์ถาม คือ แม่ซื้อไข่ทั้งหมดกี่ฟอง

ประโยคสัญลักษณ์  6 + 2 = 8

 

2. แม่ซื้อโดนัทมา 4 ชิ้น แล้วพ่อซื้อขนมกล้วยมาอีก 2 ชิ้น จะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น

โจทย์บอก คือ แม่ซื้อโดนัทมา 4 ชิ้น แล้วพ่อซื้อขนมกล้วยมาอีก 2 ชิ้น 

โจทย์ถาม คือ จะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น

ประโยคสัญลักษณ์  4 + 2 = 6


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1