แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง การออกแรงกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่และยังทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้อีก เล่น การดัดลวด การปั้นดินน้ำมั้น การขยำกระดาษ การฉีกถุงกระดาษ การบิดผ้า เมื่อเราออกแรงกระทำกับวัตถุทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง หรือไม่เปลี่ยนรูปร่างก็ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งของวัตุถุ เช่น ออกแรงปั้นดินน้ำมัน ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง แต่ออกแรงบีบยางลบ ทำให้ยางลบไม่เปลี่ยนรูปร่างเพราะ ยางลบมีความแข็งอยู่ในตัว

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1