ในดินมีอะไรบ้าง  ดินเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์บางชนิด ได้แก่ ไส้เดือน ในดินมีเศษกิ่งไม้ ใบไม้เล็ก เศษหิน แมลงตัวเล็กๆ และไส้เดือนที่ชอนไชอยู่ในดิน  สีของดิน มีความแตกต่างกัน ได้แก่ สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม และสีดำ

นอกจากนี้การจับตัวของดินก็แตกต่างกัน  และดินจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัตถุต้นกำเนิด สิ่งมีชีวิต ระยะเวลาการสร้างตัวของดิน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1