ในดินมีอะไรบ้างตอนที่ 2  เป็นการเรียนรู้ว่า ในดินมีน้ำหรือไม่ โดยการทดลอง นำดินใส่ในถุงพลาสติก 2 ถุง แล้วนำถุงที่มีดินใบหนึ่งไปตากแดด จะพบว่า ถุงที่ตากแดดจะมีน้ำเกาะอยู่ที่ถุง แสดงว่า ในดินมีน้ำ เพราะน้ำในดินได้รับความร้อน แล้วจะระเหยออกมาเป็นไอน้ำเกาะข้างๆถุง 

      น้ำฝนบางส่วนที่ซึมผ่านลงสู่ดิน และถูกดูดซับไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่เล็กมาก เรียกว่าน้ำในดิน น้ำในดินช่วยละลายธาตุต่างๆในดิน เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช

      ในดินมีอากาศ หรือไม่ จากการทดลอง เมื่อใส่ดินลงไปในแก้วน้ำแล้วสังเกตว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีฟองอากาศลอยขึ้นมา แสดงว่าในดินมีอากาศ เพราะตักดินใส่ในแก้ว จะเห็นฟองอากาศลอยขึ้นมา

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1