ท้องฟ้าในเวลากลางวัน เราสามารถเห็นอะไรได้หลายๆอย่าง เช่น ดวงอาทิตย์  ก้อนเมฆ  นก  เครื่องบิน เป็นต้น

ดวงอาทิตย์   มีรูปร่างเป็นทรงกลม มีขนาดใหญ่กว่าโลก  สาเหตุที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดเล็ก เพราะ ดวงอาทิคย์อยู่ห่างจากโลกมากประมาณ  150  ล้านกิโลเมตร ดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างได้  ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  แสงของดวงอาทิตย์จะส่องมายังโลกทำให้เกิดเวลากลางวัน  แสงจากดวงอาทิตย์เมื่อส่องมายังโลก ด้านที่โลกได้รับแสงดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวัน  ส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืน 

ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

1. ดวงอาทิตย์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์  ให้แสงสว่าง และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

2. ดวงอาทิตย์มีประโยชน์ต่อพืช เพราะพืชต้องอาศัยแสงในการสังเคราะห์ช่วยในการสร้างอาหาร

ผลกระทบของดวงอาทิตย์

1. ผลกระทบต่อมนุษย์  แสงจากดวงอาทิตย์เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

2. แสงแดดจ้าในช่วงกลางวันเป็นอันตรายต่อดวงตา

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1