ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แสงที่เราเห็นจากดวงจันทร์เกิดจาก  แสงของดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบดวงจันทร์ แล้วแสงนั้นก็สะท้อนกลับมายังโลก กลางคืนที่มีดวงจันทร์ จึงไม่สว่างเท่ากลางวันที่มีดวงอาทิตย์ 

เราเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไร  ทำไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์   เพราะเมื่อแสงดวงอาทิตย์ส่องมายังโลก ด้านของโลกที่ได้รับแสงจะเป็นเวลากลางวัน  และด้านของโลกที่ไม่ได้รับแสง จะเป็นเวลากลางคืน  และดวงจันทร์ที่อยู่ห่างออกไป ก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกันทำให้คนที่อยู่ในฝั่งเวลากลางคืนสามารถมองเห็นแสงของดวงจันทร์ที่สะท้อนมายังโลก

ลักษณะของดวงจันทร์  พื้นผิวของดวงจันทร์  เป็นพื้นที่สูง  ขรุขระ  และพื้นที่ต่ำ ค่อนข้างราบเรียบ ซึ่งพื้นผิวส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยผงฝุ่นละเอียด 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1