ดวงดาว คือ วัตถุบนท้องฟ้าที่ส่องแสงสว่าง ระยิบระยับบนท้องฟ้า ในเวลากลางคืน   ในเวลากลางวันเรามองไม่เห็นดวงดาว เพราะว่า แสงจากดวงอาทิตย์ สว่างจ้ากว่าแสงของดวงดาวอื่นๆ 

การทดลอง เรื่อง ดวงดาวหายไปไหน

มีอุปกรณ์ ดังนี้ 

1. ซองจดหมายสีขาว 1 ซอง

2. ประดาษแข็งขนาดเล็กกว่าซองจดหมาย

3. ที่เจาะกระดาษ หรือไม้เสียบลูกชิ้น

4. ไฟฉาย

วิธีทำการทดลอง

1. เจาะรูกระดาษแข็ง  10 รู 

2. นำกระดาษแข็งไปใส่ในซองจดหมาย

3. นำไฟฉายไปส่องที่บริเวณหน้าซองจดหมาย

6. นำไฟฉายไปส่องที่บริเวณหน้าหน้าซองจดหมาย

ผลการทดลอง

1. เมื่อส่องไฟฉาย บริเวณด้านหน้าของซองจดหมาย จะเห็นเพียงแสงสว่างของไฟฉาย

2. เมื่อส่องไฟฉาย บริเวณด้านหลังของซองจดหมายจะเห็นแสงของไฟฉายบางส่วนลอดผ่านรูเล็กๆ

 

สรุปผลการทดลอง 

1. เมื่อส่องไฟฉาย บริเวณด้านหน้าของซองจดหมาย จะเห็นเพียงแสงสว่างของไฟฉาย เปรียบเหมือนกับ แสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกของเราในเวลากลางวันทำให้มองไม่เห็นดวงดาว

2. เมื่อส่องไฟฉาย บริเวณด้านหลังของซองจดหมายจะเห็นแสงของไฟฉายบางส่วนลอดผ่านรูเล็กๆ เปรียบเหมือนเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์มากลบ

 ลักษณะของดวงดาว

1. ดวงดาว มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ แต่ที่เรามองเห็นเป็น 5 แฉก ก็เพราะว่า ดวงดาวอยู่ไกลจากโลกมาก

2. ดวงดาวบนท้องฟ้ามีหลายขนาด  และหลายประเภท  

ดวงดาวมี  2 ประเภท

1. ดาวฤกษ์   ดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเอง จะเห็นเป็นแสงกระพริบไปมา

ดาวฤกษ์ ที่อยู่ประจำที่  ได้แก่  ดาวเหนือ  เป็นดาวฤกษ์ที่สว่าง และเห็นได้ชัด ใช้บอกทิศเหนือ 

ดาวฤกษ์ที่อยู่กันเป็นกลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มดาวลูกไก่   กลุ่มดาวไถ  กลุ่มดาวจระเข้  

ดาวฤกษ์  ที่มองเห็นได้ชัดมากในเวลากลางวัน และมีขนาดใหญ่มาก คือ ดวงอาทิตย์ 

2. ดาวเคราะห์  คือ ดวงดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง จะเห็นเป็นสีนวล ไม่กระพริบ ดวงจันทร์ เป็นดาวเคราะห์ที่เราเห็นได้ชัดในเวลากลางคืน และอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุด

โลก  โลกของเรา คือ ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง เพราะไม่มีแสงสว่างในตัวเองและต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1