ดอก หรือ ดอกไม้  เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของพืช มีรูปร่าง สีสัน กลิ่น แตกต่างกันออกไป บางชนิดมีสีสันสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม  และบางชนิดไม่มีกลิ่น

ดอกไม้  มีส่วนประกอบดังนี้

1. กลีบเลี้ยง ทำหน้าที่ ป้องกันอันตรายจากศัตรูพืช

2. กลีบดอก  ทำหน้าที่ ล่อแมลงให้มาผสมเกสร

3. เกสรเพศผู้  ทำหน้าที่ สร้างละอองเพื่อผสมพันธุ์

4. เกสรเพศเมีย  ทำหน้าที่  ดักละอองเรณู มีส่วนในการผสมพันธุ์

ดอกไม้มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์  ใช้กลิ่นหอมและสีสันในการล่อแมลง  

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1