สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ ซึ่งมีทั้ง สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ และ สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช  

- สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ สามารถเคลื่อนที่ได้  เช่น กระต่าย สุนัข  แมว   แต่บางชนิดก็เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น ปะการัง  ฟองน้ำ  

- แต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 

ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต รอบๆตัวเรา ที่เป็นสัตว์  ได้แก่ กระต่าย  นก  สุนัข  แมว  หนู  มด  กระรอก  วัว  หนอน  หอยทาก  ผีเสื้อ  ปลา   ช้าง  กวาง  หมี  สิงโต  เสือ  เป็นต้น

 สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1