พืชมีพิษ  เป็นพืชที่มีสารหรือส่วนที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ 

พืชมีพิษ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 

1. กลุ่มที่เป็นพิษจากการสัมผัส

2. กลุ่มที่เป็นพิษจากการบริโภค 

- กลุ่มที่มีพิษจากการสัมผัส  ซึ่งพืชในกลุ่มนี้จะทำให้คนหรือสัตว์ที่ไปสัมผัสเกิดอาการคัน ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง  

- กลุ่มที่มีพิษจากการบริโภค อันตรายจากการบริโภคหรือหายใจเข้าไป พืชกลุ่มนี้จะทำให้คนหรือสัตว์ที่บริโภคหรือหายใจเอาสารพิษเข้าไปเกิดอาการวิงเวียน  อาเจียน  ระคายคอ  ลิ้นชา  ปวดท้อง  ท้องเดิน  ถ้าแก้ไขไม่ทันอาจเสียชีวิตได้

การรับประทานอาหารที่ประกอบขึ้นด้วยเห็ด ควรรับประทานแต่พอควร อย่ารับประทานมากจนอิ่มมากเกินไป เพราะเห็ด เป็นอาหารที่ย่อยยาก 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1