สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา หรือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ต้นไม้ ผีเสื้อ ดอกไม้ คน วัด โรงเรียน สมุด ดินสอ รถยนต์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา

ในบทเรียนนี้ เราจึงมาทำความรู้จักกับ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราภายในโรงเรียน จากการไปสำรวจรอบโรงเรียนของภัทรและ พลอย 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1