สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท คือ สิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  ได้แก่  พ่อแม่  ปู่ย่า ตายาย คุณครู เพื่อน ผ๊เสื้อ แมว นก กระต่าย ต้นไม้  และดอกไม้ต่างๆ

สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา  ได้แก่   บ้าน รถยนต์  ก้อนหิน วัด สะพาน โรงเรียน รั้วบ้าน 

ลักษณะสำคัญของ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

1. สิ่งมีชีวิต จะกินอาหารและน้ำได้      สิ่งไม่มีชีวิต  จะกินอาหารและน้ำไม่ได้

2. สิ่งมีชีวิต จะหายใจได้                   สิ่งไม่มีชีวิต จะหายใจได้ไม่ได้

3. สิ่งมีชีวิต จะเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวได้   สิ่งไม่มีชีวิต จะจะเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวไม่ได้ 

4. สิ่งมีชีวิต จะขับถ่ายได้  สิ่งไม่มีชีวิต จะขับถ่ายไม่ได้

5. สิ่งมีชีวิต เจริญเติบโตได้    สิ่งไม่มีชีวิต จะเจริญเติบโตไม่ได้ 

6. สิ่งมีชีวิต สืบพันธุ์และมีลูกได้   สิ่งไม่มีชีวิต จะสืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้

7. สิ่งมีชีวิต ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้     สิ่งไม่มีชีวิต จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้

สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ ที่อยู่รอบตัวเรา  ได้แก่   ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  กระรอก  กระต่าย  งู  ปลา  ปู  กุ้ง  หอย  ม้าน้ำ  นก  ค้างคาว  หนู  หนอน  ลิง

สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช ที่อยู่รอบตัวเรา  ได้แก่  กล้วยไม้  มะลิ  กุหลาบ  ดาวเรือง  โหระพา  ผักบุ้ง คะน้า   มะพร้าว  ต้นกล้วย  ต้นเข็ม   พลูด่าง  ชวนชม  จำปี  ฝรั่ง  พริก  มะยม  ทานตะวัน 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1