วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  รู้จักสัตว์  ในบทเรียนนี้จะพานักเรียนไปรู้จักสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์ ซึ่งมีทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ เช่น  สัตว์ ที่เราควรรู้จัก มีทั้งสัตว์บก  สัตว์น้ำ  สัตว์มีปีก  สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์บก เช่น   สิงโต  เสือ   ช้าง

สัตว์น้ำ  เช่น  ปลา   แมวน้ำ  กุ้ง

สัตว์เลื้อยคลาน  เช่น  งู   เป็นต้น

สัตว์กินพืช  เช่น  ยีราฟ  ,  ช้าง  ,  ม้าลาย  ,    กระต่าย 

สัตว์กินเนื้อ  เช่น  เสือ  ,  สิงโต  ,  จระเข้  

ข้อคิด

- สัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก  คือ ช้าง  

- สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพืช แตกต่างกันตรงที่สัตว์เคลื่อนที่ได้

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1