โครงสร้างภายนอกของสัตว์   ได้แก่ อวัยวะภายนอกที่สำคัญต่อสัตว์  เช่น จมูกใช้สำหรับหายใจ  ,  ตา ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ  ,  หู ใช้สำหรับฟัง , ปาก ใช้สำหรับกินอาหาร , ขา และเท้า ใช้สำหรับเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัว  

สัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกัน  เช่น  หมี สุนัข มีขน  แต่ กิ้งกา จิ้งจก  ไม่มีขน  

ขน ของสัตว์ ช่วยปกป้องความเย็น ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

หาง ของสัตว์  ใช้สำหรับยึดเกาะห้อยโหน  ไล่แมลง   และสามารถใช้แสดงความรู้สึกได้  เช่น  หางของแมว

 

หางของแมวสามารถแสดงความรู้สึกได้ ดังนี้

1. หางตั้งตรง โดยที่หางหรือปลายหางกระดิก  หรือสั่นอย่างนุ่มนวล  แปลว่า กำลังแสดงความรัก

2. หางทอดตัวต่ำลง  และลุกพองออก  แปลว่า แสดงความกลัว

3. หางโค้งและขนตั้งชัน  แปลว่า  แสดงความโกรธ

ปีก  ใช้สำหรับบิน

ครีบ  ใช้สำหรับว่ายน้ำสื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1