การจัดกลุ่มสัตว์  สามารถจัดกลุ่มง่ายๆ ตามลักษณะของสัตว์และที่อยู่อาศัย ซึ่งลักษณะที่เราสามารถนำมาใช้จัดกลุ่มสัตว์ได้ เช่น  สัตว์ที่มีขา  สัตว์ที่มีปีก  สัตว์ที่มีเขา สัตว์ที่มีครีบและหาง

ช้าง    ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ขนาดใหญ่ มีสี่ขา  มีหาง ขนตามลลำตัวสีเทา  มีจมูกคือ งวง  ใช้สำหรับหายใจ หยิบของเข้าปาก 

ปลานิล   มีรูปร่างคล้ายกับปลาหมอเทศ ต่างกันที่ ปลานิลมีจุดสีขาวสลับกัน  ใช้ครีบและหาง ในการเคลื่อนที่ ปลานิลเป็นสัตว์น้ำจืด  กิน ไรน้ำ  ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลง กุ้งฝอย  เป็นอาหาร

ปลานิลสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย 

ควาย  เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  มีสี่ขา มีเขา  ควายสามารถใช้แรงงานได้ เช่น ใช้ไถนา ใช้เป็นพาหนะ 

นกแก้ว  เป็นสัตว์ที่มีสองขา มีปีก และมีขน  สามารถเลียนแบบเสียงมนุษย์ได้  จึงเป็นที่นิยมเลี้ยง เพราะ  นกแก้วมีสีสวย รูปร่างงดงาม  เลียนแบบเสียงมนุษย์ได้  มีอายุยืน และเลี้ยงง่าย 

ไส้เดือนดิน  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่  พบได้ในดิน เป็นต้น 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1