การจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย แบ่งได้  3  แบบ 

1. สัตว์บก

2. สัตว์น้ำ

3. สัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบก

สัตว์บก คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก   เช่น  นก วัว  ม้า ช้าง ควาย  ผีเสื้อ  ผึ้ง  หนอน เป็ด  ไก่   ไส้เดือน

สัตว์น้ำ คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ  เช่น  ปลา  ปู  กุ้ง  หอย  ม้าน้ำ  โลมา  หมึก  วาฬ  

สัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบก  เช่น  กบ  เขียด  อึ่งอ่าง  จระเข้  ตะโขง  เต่า  ตะพาบ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1