การจำแนกสัตว์ตามประโยชน์ 

1. ใช้เป็นอาหาร 

ไก่  ได้ประโยชน์  คือ  เนื้อไก่  ไข่ไก่

หมู  ได้ประโยชน์ คือ เนื้อหมู

ปลา ได้ประโยชน์ คือ เนื้อปลา

2. เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมนุษย์      เช่น  แมว   กระต่าย   สุนัข

3. เลี้ยงไว้ใช้งาน

 - ช้าง  ใช้ลากซุง

 - ควาย  ใช้ไถนา

 - ม้า ใช้เป็นพาหนะ

 - ลิง ใช้เก็บลูกมะพร้าว

 

4. เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม   เช่น  ปลาทอง  ,  ปลาหางนกยูง  

5. นำขนมาทำของใช้หรือเครื่องนุ่งห่ม

1. แกะ  นำมาทำเสื้อขนแกะ

2. ตัวไหม  นำมาทำผ้าไหม

3. ไก่  นำมาทำ ไม้ขนไก่

6. ช่วยในการขยายและช่วยในการผสมพันธุ์พืช   เช่น  ผึ้ง  ผีเสื้อ 

7. กำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้   เช่น เป็ด กำจัดหอยเชอร์รี่ในน้ำสื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1