ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์ เช่นการให้อาหาร หากเราไม่ดูแลเรื่องการให้อาหารสัตวื อาจจะทำให้สัตว์หิว หรือได้รับสารอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้   สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ดุร่ายไม่ควรเข้าใกล้ เช่น งู เสือ จรเข้  รวมถึง สุนัขจรจัด เพราะสุนัขจรจัด อาจมีโรคพิษสุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส เรย์บี โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน   โรคพิษสุนัขบ้า สังเกตุได้จาก สุนัขจะมีน้ำลายไหล  ตัวสั่นผอม ดุร้าย กัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์

 1. เมื่อไปสวนสัตว์  ไม่ควรให้อาหารกับสัตว์  เพราะสัตว์อาจทำอันตรายกับเราได้

2. ไม่ควรแหย่สัตว์หรือเข้าใกล้สัตว์มากเกินไป

3. ควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉัดวัคซีน ให้ตรงตามระยะเวลาทุกครั้งเพื่อป้องกันโรค

4. ไม่ควรปล่อยให้สัตว์หิวหรือเครียด

5. เมื่อไปบ้านผู้อื่นไม่ควรเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงโดยไม่จำเป็น


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1