การดูแลเกี่ยวกับสัตว์ คือการเลี้ยงดูสัตว์ให้มีสุขภาพดี เพื่ออายุที่ยืนยาว

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่

1. การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาความสะอาดให้สัตว์เลี้ยง ต้องดูแลรักษาบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ รักษาความสะอาดร่างกายของสัตว์  เพื่อไม่ให้สัตว์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หากพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติควรนำไปตรวจกับสัตวแพทย์

2. การให้อาหารที่เหมาะสมและพอเพียง  จะทำให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรง

3. การให้ความรักและเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ เพราะเราจะเกิดความรักความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ทำให้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอะไร ต้องการอะไร เป็นต้น

 สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1