บทเรียนทบทวนเรื่องสัตว์ มีนื้อหาทบทวนความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างภายนอกของสัตว์ เกณฑ์การแบ่งกลุ่มสัตว์ออกจากกัน โดยการจัดกลุ่มสัตว์ตามลักษณะ และตามที่อยู่อาศัย เรียนรู้เรื่อง ประโยชน์จากสัตว์  ความหมายของสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงสัตว์และการดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงการเรียนรู้ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์

รอบตัวเรามีสัตว์มากมายหลายชนิด สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้    โครงสร้างภายนอกของสัตว์  ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ คือ  ตา  หู  จมูก  ปาก  ขา  และเท้า   

 

ตา  ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆ   

หู  ช่วยในการได้ยินเสียง   

จมูก   ช่วยในการหายใจและดมกลิ่น  

ปาก  ช่วยในการกินอาหารและน้ำ   

ขาและเท้า  ช่วยในการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหว   

ขน ใช้ปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็น  

หาง  สุนัขสั่นหางเพื่อแสดงความรู้สึกดีใจ   ลิงใช้หางเกาะยึดเพื่อห้อยโหนบนต้นไม้   วัว ควายและช้าง  ใช้หางปัดไล่แมลง  

ปีก มีลักษณะเป็นแผงเพื่อให้สามารถบินไปมาได้

ครีบ  มีครีบและหางที่มีลักษณะแบน  เพื่อให้สามารถว่ายน้ำได้ 

 

การแบ่งกลุ่มสัตว์ออกจากกัน เราจะใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 

- การจัดกลุ่มสัตว์ตามลักษณะ

1. ขนาด  สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ

1.1 ขนาดใหญ่  เช่น ยีราฟ  ช้าง  วัว

1.2 ขนาดเล็ก  เช่น  กระต่าย  แมว  กระรอก

1.3 ขนาดเล็กมาก  เช่น  เห็บ  เหา  ไร

2. ขา  แบ่งได้เป็น 6 ลักษณะ คือ

2.1 สัตว์ที่ไม่มีขา  เช่น  งู  ปลา  ไส้เดือนดิน  

2.2 สัตว์ที่มีขา 

2.2.1 สัตว์ที่มี 2 ขา เช่น  เป็ด  นก  ไก่ 

2.2.2 สัตว์ที่มี 4 ขา  เช่น  แมว  สิงโต  เสือ

2.2.3 สัตว์ที่มี 6 ขา  เช่น  แมลงปอ  ยุง  มด

2.2.4 สัตว์ที่มี 8 ขา เช่น แมงมุม  แมงปอ

2.2.5 สัตว์ที่มีขาจำนวนมาก เช่น กิ้งกือ  ตะขาบ 

3. เขา แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

3.1 สัตว์ที่มีเขา  เช่น  วัว  ควาย  กวาง

3.2 สัตว์ที่ไม่มีเขา  เช่น  หนู  เสือ  ไก่ 

4. หาง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

4.1 สัตว์ที่มีหาง  เช่น  ปลา  ลิง  กระรอก  

4.2 สัตว์ที่ไม่มีหาง  เช่น  หอยทาก  ปู  เป็ด

5 .ขน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

5.1 สัตว์ที่มีขน  เช่น  นก  หมี  กระต่าย

5.2 สัตว์ที่ไม่มีขน  เช่น  กุ้ง  เต่า  ไส้เดือนดิน

- การจัดกลุ่มสัตว์ตามที่อยู่อาศัย

1. สัตว์บก  คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก  บนต้นไม้  ในถ้ำ หรือบนดิน  เช่น  นก  กระรอก  แมว

2. สัตว์น้ำ  คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ  เช่น  ปลา  กุ้ง    วาฬ

3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ   คือ  สัตว์ที่อาศัยทั้งบนบกและในน้ำ  เช่น  กบ  อึ่งอ่าง  เต่า 

ประโยชน์จากสัตว์

1. ใช้เป็นอาหาร  เช่น  ไก่  หมู  วัว  เป็ด  ปลา

2. ใช้งานและใช้เป็นพาหนะ  เช่น  วัว  ควาย  ช้าง  ม้า

3. ให้ความเพลิดเพลิน  เช่น  สุนัข  แมว  ปลา  กระต่าย 

4. ช่วยในการขยายและผสมพันธุ์พืช  เช่น  ผึง  ผีเสื้อ

5. ช่วยในการกำจัดศัตรูพืชได้  เช่น  เป็ดไล่ทุ่งกำจัดหอยเชอร์รี่

สัตว์เลี้ยง  เป็นสัตว์ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ต่างๆมากมาย เช่น  เลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน  เลี้ยงไว้เป็นอาหาร เลี้ยงไว้ใช้งาน 

การเลี้ยงสัตว์ เราต้องดูแลสัตว์เลี้ยง คือ

1. ศึกษาธรรมชาติของสัตว์ 

2. ให้อาหารอย่างเหมาะสมตรงกับความชอบของสัตว์เลี้ยง

3. จัดที่อยู่อาศัยให้สะอาดปลอดโปร่ง

4. พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเป็นประจำ

5. ให้ความรักและความเมตตากับสัตว์เป็นอย่างดี

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์

1. เมื่อไปสวนสัตว์  เราไม่ควรให้อาหารสัตว์   เพราะสัตว์อาจทำอันตรายกับเรา หรืออาหารนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้

2. เมื่อไปสวนสัตว์  เราไม่ควรไปแหย่สัตว์เล่น หรือเข้าใกล้สัตว์มากเกินไป 

3. นำสัตวืเลี้ยงของเราไปฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง 

4. ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงหิวหรือเครียด

5. เมื่อไปบ้านคนอื่นที่มีการเลี้ยงสัตว์  ห้ามเข้าใกล้ๆสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์ไม่คุ้นเคย อาจทำอันตรายได้สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1