ตัวเรานั้น มีอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย และอวัยวะมีความสำคัญเท่ากันทุกส่วน บทเรียนวิทยาศาสตร์ ทบทวนเรื่องตัวเรา จะสรุปอวัยวะที่สำคัญนักเรียน ป.1 ควรรู้จัก มีดังนี้

1. ตา คือ อวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น

2. ขาและเท้า คือ อวัยวะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ไปตามที่เราต้องการ

3. มือและแขน คือ อวัยวะที่ช่วยในการหยิบจับสิ่งของ

4. จมูก คือ อวัยวะที่ช่วยในการหายใจและดมกลิ่น

5. หู คือ อวัยวะที่ช่วยในการฟังเสียงต่างๆ

6. ปาก คือ อวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารและพูดคุย

 

อวัยวะเหล่านี้ มีความสำคัญเท่ากันทุกอย่างเพราะมีการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นปกติของร่างกาย ทำให้ร่างกายของมนุษย์ทำงานได้อย่างปกติ

การดูแลอวัยวะ

1. การดูแลดวงตา ด้วยการผักผ่อนสายตา อ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และ ดูโทรทัศน์ในระยะที่ห่างจากจอพอสมควร

2. การดูแลหู อย่าใช้ของแข็งแคะหู  เช็ดหูให้แห้งเมื่อถูกน้ำ ไม่ตะโกนเสียงดังที่หู

3. การดูแลจมูก ไม่สั่งน้ำมูกแรง  ไม่ใช้สิ่งของแคะจมูก

4. การดูแลปาก  แปรงฟัน วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น หรือ หลังอาหารทุกมื้อ 

5. การดูแลแขนและขา  ควรออกกำลังกาย ให้กล้ามเนื้อแขนและขาแข็งแรง


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1