การจำแนกสัตว์ตามโครงสร้าง  มีดังนี้

1. ขนาด   2. ขา   3. เขา   4. หาง   5. ขน

ขนาดของสัตว์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ช้าง  แรด  วาฬ

2. สัตว์ที่มีขนาดเล็ก  เช่น  ปลา  กระรอก  กระต่าย

3.สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก  เช่น  มด  เห็บ  ยุง

โครงสร้างภายนอกของสัตว์   ได้แก่ อวัยวะภายนอกที่สำคัญต่อสัตว์  เช่น จมูกใช้สำหรับหายใจ  ,  ตา ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ  ,  หู ใช้สำหรับฟัง , ปาก ใช้สำหรับกินอาหาร , ขา และเท้า ใช้สำหรับเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัว  

สัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกัน  เช่น  หมี สุนัข มีขน  แต่ กิ้งกา จิ้งจก  ไม่มีขน  

ขน ของสัตว์ ช่วยปกป้องความเย็น ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

หาง ของสัตว์  ใช้สำหรับยึดเกาะห้อยโหน  ไล่แมลง   และสามารถใช้แสดงความรู้สึกได้  เช่น  หางของแมว

วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  รู้จักสัตว์  ในบทเรียนนี้จะพานักเรียนไปรู้จักสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์ ซึ่งมีทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ เช่น  สัตว์ ที่เราควรรู้จัก มีทั้งสัตว์บก  สัตว์น้ำ  สัตว์มีปีก  สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์บก เช่น   สิงโต  เสือ   ช้าง

สัตว์น้ำ  เช่น  ปลา   แมวน้ำ  กุ้ง

สัตว์เลื้อยคลาน  เช่น  งู   เป็นต้น

สัตว์กินพืช  เช่น  ยีราฟ  ,  ช้าง  ,  ม้าลาย  ,    กระต่าย 

สัตว์กินเนื้อ  เช่น  เสือ  ,  สิงโต  ,  จระเข้  

ข้อคิด

- สัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก  คือ ช้าง  

- สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพืช แตกต่างกันตรงที่สัตว์เคลื่อนที่ได้

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท คือ สิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  ได้แก่  พ่อแม่  ปู่ย่า ตายาย คุณครู เพื่อน ผ๊เสื้อ แมว นก กระต่าย ต้นไม้  และดอกไม้ต่างๆ

สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา  ได้แก่   บ้าน รถยนต์  ก้อนหิน วัด สะพาน โรงเรียน รั้วบ้าน 

ลักษณะสำคัญของ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

1. สิ่งมีชีวิต จะกินอาหารและน้ำได้      สิ่งไม่มีชีวิต  จะกินอาหารและน้ำไม่ได้

2. สิ่งมีชีวิต จะหายใจได้                   สิ่งไม่มีชีวิต จะหายใจได้ไม่ได้

3. สิ่งมีชีวิต จะเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวได้   สิ่งไม่มีชีวิต จะจะเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวไม่ได้ 

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา หรือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ต้นไม้ ผีเสื้อ ดอกไม้ คน วัด โรงเรียน สมุด ดินสอ รถยนต์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา

ในบทเรียนนี้ เราจึงมาทำความรู้จักกับ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราภายในโรงเรียน จากการไปสำรวจรอบโรงเรียนของภัทรและ พลอย สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1