สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ฯ ชั้น ป.1  เรื่อง บอกได้ไหม ใกล้ ไกล  เพียงใด  

ระยะทาง หมายถึง ระยะห่างของตำแหน่งต่างๆจากจุดเริ่มต้นทำให้รู้ว่า สิ่วใดอยู่ใกล้ สิ่งใดอยู่ไกล

การหาระยะทาง มี 2 วิธี

1. หาระยะทางโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย   เช่น  การนับคืบ  การนับก้าว 

2. หาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน  เช่น  การใช้ไม้บรรทัด  การใช้ไม้เมตร  การใช้สายวัด  การใช้ตลับเมตร  การหาระยะแบบใช้เครื่องมือแม่นยำกว่าการหาระยะโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย  

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1