สภาพอากาศรอบตัวเรา  ในเวลาเช้าที่เราตื่นมานั้นอากาศจะเย็นสบาย เพราะยังไม่มีแสงแดดส่องลงมามากนัก 

แสงแดดในเวลาเช้า จะทำให้ร่างกายของคนสามารถสร้างวิตามินดีได้  เมื่อผิวหนังได้รับแสงแดดในเวลาเช้า  วิตามินดีทำให้กระดูและฟันแข็งแรง ทำให้เราเติบโตได้อย่างปกติ 

ลมทำให้อากาศเย็นสบาย และทำให้ก้อนเมฆเคลื่อนที่  หากวันใดมีแสงแดดมากก็จะทำให้ร้อนมาก แต่ถ้ามีลมพัดผ่านมาก็จะทำให้อากาศถ่ายเท ทำให้ไม่ร้อนมาก 

อากาศหลังฝนตก จะทำให้เย็นสบาย ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ในเวลากลางคืน อากาศจะเย็นเพราะไม่มีแสงแดด 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1