Sponsored Ads

อากาศเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้  เช่น อากาศร้อน  ฝนตก  หรือ อากาศหนาว  วิธีปรับตัวตามสภาพอากาศมีดังนี้

1. อากาศร้อน  ใส่เสื้อบาง แขนสั้น  เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ในวันที่อากาศร้อนควรดื่มน้ำมากๆ ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานาน

2. ฝนตก  ไม่ควรตากฝน ควรใส่เสื้อกันฝนกางร่ม เพื่อป้องกันฝน 

3. อากาศหนาว ควรสวมเสื้อแขนยาวเพื่อให้เกิดความอบอุ่น 

สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  คือ  แม่น้ำ  และต้นไม้   สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  เราต้องปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมให้ทันเพื่อความสุขและสุขภาพของเราเอง

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1