ชาดก  คือ เรื่องราว หรือประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้

วัณณุปถชาดก  เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่เกิดเป็นนายกองเกวียน 

กองเกวียน คือ  กลุ่มพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าไปขายในเมืองต่างๆ 

ข้อคิดจากเรื่อง  ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม ตั้งใจทำ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1