เรื่อง สุวัณสามชาดก

สุวัณสามชาดก เป็นลูกของชายหญิงคู่หนึ่งที่บวชเป็นฤาษี อาศัยอยู่ในป่า สุวัณชามเป็นเด็กที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เชื่อฟังคำสั่งสอน ช่วยบิดามารดาทำงานบ้าน นอกจากนี้ สุวัณณสามยังเป็นเด็กที่มีความเมตตาต่อสัตว์ป่าทุกตัว วันหนึ่งพ่อและแม่ของ สุวัณณสามไปเก็บผลไม้ในป่า เนื่องจากฝนตกทำให้ต้องไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีงูพิษอาศัยอยู่ จึงได้ถูกงูพิษนั้นพ่นพิษใส่ดวงตา ทำให้ทั้งสอง ตาบอด เมื่อสุวัณณสามรู้เข้าจึงรู้สึกเสียใจ แต่ก็เข้มแข็งยินดีเลี้ยงดูบิดามารดาของตนอย่างดี จนกระทั่งวันหนึ่งสุวัณณสามได้ไปหาอาหารให้บิดามารดารับประทาน แต่กลับถูกเจ้าชายที่มาล่าสัตว์ยิงธนูอาบยาพิษใส่ สุวรรณสามคร่ำครวญเสียใจที่ต่อไปนี้จะไม่มีใครดูแลพ่อแม่ เมื่อเจ้าชายรู้ว่าสุวัณณสามเป็นเด็กกตัญญูต่อบิดามารดาจึงรู้สึกเสียใจ และรับปากจะดูแลพ่อแม่แทนสุวัณณสาม เมื่อสุวัณณสามสลบไป เจ้าชายคิดว่าสุวัณณสามตายแล้ว จึงเสียใจและได้ไปรับพ่อและแม่ของสุวัณณสามมาดูแล เมื่อพ่อและแม่ของสุวัณณสามมาพบจุดที่ลูกชายนอนสลบอยู่ แม่ของสุวัณณสามจึงอธิษฐานต่อเทวดาของให้สุวัณณสามฟื้น ด้วยความดีและความกตัญญูที่สุวัณณสามได้กระทำ ต่อบิดามารดา ทำให้สุวัณณสามฟื้นและดวงตาของพ่อและแม่ก็หายเป็นปกติ ทำให้เจ้าชายดีใจ และตั้งใจปฏิบัติตน ปกครองประชาชน ตั่งมั่นอยู่ในศีลธรรม 

ข้อคิดจากเรื่อง  เด็กที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา จะเป็นเด็กที่มีความดีคุ้มครอง

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1