มาตา มิตตัง สเกฆเร  แปลว่า มารดาเป็นมิตรในเรือนตน แม่เป็นผู้ให้กำเนิด และอบรมสั่งสอนลูก

ข้อคิด : แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรา  แม่ดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดูเรา เราควรตอบแทนพระคุณแม่

 : วันแม่แห่งชาติของทุกปี ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม มีดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ 

 :  การตอบแทนพระคุณแม่  คือ การเป็นเด็กดี เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1