เนื้อหาเรื่อง เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์  มีเนื้อหาการเรียนรู้ ที่สอนให้รู้จักวันในสัปดาห์ ซึ่งในหนึ่ง สัปดาห์ มีทั้งหมดเจ็ดวัน  ได้แก่

1. วันอาทิตย์   สีประจำวัน  คือ  สีแดง

2. วันจันทร์   สีประจำวัน  คือ  สีเหลือง

3. วันอังคาร  สีประจำวัน  คือ  สีชมพู

4. วันพุธ   สีประจำวัน  คือ  สีเขียว

5. วันพฤหัสบดี  สีประจำวัน  คือ  สีส้ม

6. วันศุกร์  สีประจำวัน  คือ  สีฟ้า

7.  วันเสาร์  สีประจำวัน  คือ  สีม่วง

 

เพลง ๑  สัปดาห์  มี  ๗  วัน

๑  สัปดาห์  มี  ๗  วัน  มีสี มีสันมากมาย       วันทุกวันช่างสดใสตามสีที่เราท่องจำ

สีแดงคือวันอาทิตย์  สีเหลืองก็คือวันจันทร์     สีชมพูวันอังคาร  สีเขียวก็คือวันพุธ  

สีส้ม วันพฤหัสบดี    สีฟ้าก็วันศุกร์ไง        สีม่วงนั้นแสนสบายเพราะคือวันเสาร์


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1