ในหนึ่งวันมีการบอกช่วงเวลาที่ต่างกัน และแต่ละคนจะมีกิจกรรมที่ทำต่างกัน  ได้แก่  ตอนเช้า   ตอนสาย  ตอนเที่ยง  ตอนบ่าย ตอนเย็น  ตอนค่ำ และตอนกลางคืน  ในหนึ่งวัน เด็กๆ มีช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน เช่น 

- ตอนเช้า ตื่นนอน  อาบน้ำแต่งตัว รับประทานอาหารเช้า และเดินทางไปโรงเรียน 

- ตอนสาย เข้าห้องเรียน เรียนหนังสือ  

- ตอนเที่ยง พักรับประทานอาหารกลางวัน  

- ตอนบ่าย เริ่มเรียนในช่วงบ่าย  

 - ตอนเย็น กลับจากโรงเรียน  ทำการบ้าน 

- ตอนค่ำ ดูข่าวทางโทรทัศน์ อาบน้ำแปรงฟัน

- ตอนดึก เข้านอน เป็นต้น  


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1