เอกลักษณ์ไทย  แสดงถึงความเป็นไทย สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย มีดังนี้

1. การแต่งกาย  ได้แก่ ชุดไทย  ปัจจุบันคนไทยจะแต่งชุดไทยในวันสำคัญต่างๆ 

2. สกุลเงิน  ประเทศไทยเรามีสกุลเงินบาท ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย

3. แผนที่ประเทศไทย  แผนที่ประเทศไทยมีลักษณะเหมือนขวาน

 

ในแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรม ประเพณี ที่แตกต่างกัน เช่น ต่างประเทศ จะมีการจัดวันปีใหม่ คือ วันคริสต์มาส และมีซานตาครอส  วัฒนธรรมประเทศไทยเราก็มี ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์  รดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ  รอยยิ้มและการไหว้ ถือเป็นจุดเด่นของวัฒนธรรมไทย สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1