เมื่อเราทำการคัดลอกสื่อการสอนชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ตเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงบนเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งเราจะทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจาก SD CARD ดังนี้

 

1.แตะที่แอปพลิเคชั่นรวม บนเครื่องแท็บเล็ต

 

 

2.แตะแอปพลิเคชั่น เครื่องการติดตั้ง

3.แตะเมนู ติดตั้ง

4.แตะเมนู  TF การ์ด

 

5.จากภาพที่ 24 เป็นการแสดงแอปพลิเคชั่นสื่อการสอนของชั้น ป.2 ที่ใช้สำหรับติดตั้งบนเครื่องแท็บเล็ต ให้เลือกติดตั้งทีละแอปพลิเคชั่น จนครบ

ตัวอย่าง ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น OBECCONTENTP2 แตะที่ แอปพลิเคชั่น OBECCONTENTP2

 

6. จะปรากฎหน้าต่างตอบรับให้ใส่รหัสผ่าน เราก็ทำการกรอรหัสผ่านที่ได้รับจากเขตพื้นที่การศึกษา

ึ7. แตะเมนู ติดตั้ง เพื่อทำการติดตั้งแอปพลเคชั่น

8. แตะเมนูเสร็จสิ้น เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว