การตั้งค่า Application OBEC EDU ชั้น ป.3 เมื่อติดตั้ง Application OBEC EDU ชั้น ป.3 เสร็จแล้ว เราจะต้องทำการตั้งค่าเพื่อให้แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ โดยมีการตั้งค่าดังนี้

1. แตะแอปพลิเคชั่นรวม

2. แตะเลือก Application OBEC EDU

3. ไปที่สัญลักษณ์ ฟันเฟือง มุมล่างซ้าย

4. แตะเลือก Browse ในบรรทัดแรก แล้วเลือก sdcard จากนั้นแตะเลือกโฟล์เดอร์ OBECcontentP3 แล้วแตะ OK

5. แตะเลือก Browse ในบรรทัดที่สอง แล้วเลือก sdcard จากนั้นแตะเลือกโฟล์เดอร์ OBECcontentP3 แล้วแตะ OK จะเห็นว่าทั้งสองบรรทัดมีการตั้งค่าที่เหมือนกัน

6. กดปุ่ม Back ที่แท็บเล็ต 1 ครั้ง เพื่อย่อแป้นพิมพ์

7. แตะปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า