การเขียนพยัญชนะไทย ให้สวยงาม นักเรียนจะต้องตั้งใจเขียนหมั่นฝึกฝน เพื่อให้ลายมือหรือตัวหนังสือที่เขียนสวยงาม ซึ่งมีหลักการปฏิบัติตนในการเขียน ดังนี้

1.นั่งตัวตรง

2.ศีรษะตั้งตรง ไม่มีการประคองด้วยแขน

3.อย่าให้ตัวหรือแขนเอียงหรือเอนลงบนโต๊ะ

4.อย่าเอาศีรษะนอนลงบนมือ

การเขียนพยัญชนะไทยมี 13 แบบ ซึ่งดูได้จากคลิปวิดีโอนี้สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1