ช้างสามารถฟังภาษาคนเข้าใจ  เพราะช้างเป็นสัตว์  สัตว์และเจ้าของจะต้องมีความรักความผูกพันกัน  ดังนั้นเมื่อเจ้าของพูด  สัตว์ก็จะฟังและเข้าใจ

ช้างก็มีหัวใจ

พูดเพราะ  ช้างถูกใจ     จะว่าง่าย   ไม่ดื้อดึง

ถ้าดุ จะมึนตึง              เสียงโกรธขึ้ง  จะดื้อใส่

ถึงแม้  จะเป็นช้าง         รู้ไว้บ้าง   มีหัวใจ

ใจใคร   ก็ใจใคร           พูดเพราะไว้   ได้ไมตรี

คำศัพท์จากเรื่อง

1. พูดเพราะ   หมายถึง   เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำที่อ่อนหวานน่าฟัง

2. ถูกใจ  หมายถึง  ชอบ  ต้องใจ  ถูกอกถูกใจ

3. ดื้อ  หมายถึง  ไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม

4. โกรธ   หมายถึง  ขุ่นเคืองใจอย่างแรง  ไม่พอใจอย่างรุนแรง

5. ไมตรี  หมายถึง  ความเป็นเพื่อน  ความหวังดีต่อกัน

ข้อคิดจากเรื่อง   การพูดจาไพเราะเป็นสิ่งที่ดี  เพราะจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี  แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ยังต้องการให้เจ้าของพูดจาด้วยดีๆ

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1