เพลง   รักเมืองไทย

คนไทยนี้ดี   เป็นพี่เป็นน้อง          เมืองไทยเมืองทอง  เป็นของคนไทย

คนไทยเข้มแข็ง   ร่วมแรงร่วมใจ     รักชาติยิ่งใหญ่     ไทยสามัคคี

ธงไทยไตรรางค์   เป็นธงสามสี      ทั้งสามสิ่งนี้     เป็นที่บูชา

สีแดงคือชาติ   สีขาวศาสนา          น้ำเงินงามตา   พระมหากษัตริย์ไทย

เรารักเพื่อนบ้าน   ไม่รานรุกใคร      เมื่อยามมีภัย  ร่วมใจป้องกัน

เรารักท้องถิ่น   ทำกินแบ่งปัน        ถิ่นไทยเรานั้น   ช่วยกันดูแล

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง  รักเมืองไทย  

ความรักสามัคคีของคนในชาติ  และมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1