เนื้อหาเรื่องเกือบไป เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ ที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งคำศัพท์ในบทเรียนเรื่อง เกือบไป รู้จักคำนำเรื่อง มีดังนี้

1. ป่า 2. ขี่ 3. ขวาง 4. เล่น 5. เกาะ

6. แกว่ง 7. ฝน 8. ตก 9. ถนน 10. ต้นไม้

11. แผ่แม่เบี้ย

จับคู่คำ น่ารู้

1. ขวางถนน     2. ต้นไม้     3. ฝนตก     4. แผ่แม่เบี้ย    5. แกว่งชิงช้า     

6. วิ่งแข่ง        7. แกว่งไกว    8. ไม้ป่า      9. ห่าฝน    10. ถนนลื่น

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1