เนื้อหาเรื่อง  เกือบไป

หลังฝนตกหนัก  พ่อ พาพลายมะปิน  พลายมะคา  และช้างพลาย ของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วย ลากต้นไม้ที่ล้ม ขวางถนน ภูผา ขอไปกับพ่อ พาใบโบก  ใบบัว  ไปด้วย พ่อกับภูผา  ขี่คอ พลายมะปิน มีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดินทางลัดผ่านป่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้น ภูผารู้ว่าเพื่อนๆเดิมตามมา เพราะมีเสียง กระดึง และ กระพรวน ดังตลอดเวลา แล้วจู่ๆ เสียงโป๊ก เป๊ก เสียง กรุ๋งกริ๋ง  เงียบไป ภูผา หันไปดู อะไร นั่น งูสีดำตัวใหญ่ แผ่แม่เบี้ย ขวางทาง ลูกช้าง ทั้งสองยืนตัวแข็ง ไม่โบกหู ไม่ แกว่งหาง ต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่ แล้ว งู ก็เลื้อยเข้าป่าไป  ใบโบก ใบบัว ตกใจกลัว ส่งเสียงร้อง  วิ่งชูงวง เข้ามาเกาะ หาง พลายมะปิน ทันที  โถ น่าสงสาร ใบโบก ใบบัว เกือบถูกงู กัด  งูตัวใหญ่ น่ากลมัวจริงๆ เกือบไป เกือบไป 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องเกือบไป 

ไม่ควรอยู่ในความประมาท เพราะอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอ เพียงแค่เวลาเพียงสั้นๆ เช่น ใบโบก ใบบัว เกือบถูกงูดำตัวใหญ่กัด แต่ยังดีที่งูตัวนั้นเลื้อยเข้าป่าไป ใบโบก ใบบัวจึงปลอดภัย 

 

เนื้อหาเรื่องเกือบไป  มีคำศัพท์ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ ดังนี้

1. ป่า  หมายถึง ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมา

2. ขี่ หมายถึง  นั่งเอาขาคร่อม

3. ลาก  หมายถึง  ทำให้เคลื่อนที่ตามไปโดยวิธีต่างๆ เช่น  ดึง  ฉุด

4. ขวาง  หมายถึง  กีดกั้น  สกัด

5. เกาะ  หมายถึง  จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่

6. แกว่ง หมายถึง  อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นที  ทางนี้ที  โดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น

7. ฝน   หมายถึง  น้ำที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดๆ

8. ตก  หมายถึง  กิริยาที่ลดลงสู่ระดับต่ำ  ในอาการอย่างพลัดลง  หล่นลง

9. ถนน หมายถึง  หนทางที่ทำขึ้น 

10. ต้นไม้  หมายถึง   คำรวมเรียกพืชทั่วไป  โดยปรกติชนิดมีลำต้น

 

11. แผ่แม่เบี้ย  หมายถึง  อาการที่งูเห่าหรืองูจงอางชูและแผ่คอ ให้แบนเพื่อเตรียมฉกศัตรู


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1