เนื้อเรื่อง จ้องตากัน

ใบโบกใบบัว   ตัวสั่น      ขาแข็ง

หูไร้เรี่ยวแรง   หางแกว่ง  ไม่ออก

เจองุตัวดำ แลบลิ้น     ล่อหลอก

แม่เบี้ย       แผ่ออก      น่ากลัว นักหนา

จ้องตากกันไป จ้องตากันมา

งูเลื้อยเข้าป่า  ช้างน้อย โล่งใจ

ความหมายของคำ

1. ตัวสั่น   หมายถึง  อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ  ด้วยความกลัว

2. แกว่ง  หมายถึง  อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นที ทางนี้ที

3. แม่เบี้ย   หมายถึง  พังพานงู

4. จ้อง   หมายถึง  เพ่งตาดู

5 เลื้อย   หมายถึง  เสือกไปด้วยอก  ใช้กับสัตว์ไม่มีขา  ตัวยาว  เช่น  งูเลื้อย

ข้อคิดจากเรื่อง จ้องตากัน

แม้จะเป็นสัตว์ก็รักชีวิตของตัวเอง เมื่อตกอยู่ในอันตรายก็ต้องต่อสู้  เหมือนกับใบโบก  ใบบัว  แม้จะกลัวงู  แต่ก็สู้ตามที่ตนทำได้นั่นก็คือ  การจ้องตา

 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1