เรื่อง  ตั้งเอ๋ย ตั้งไข่

ตั้งเอ๋ย ตั้งไข่     จะตั้งไย    ไข่กลม     ก็ล้มสิ้น

ถึงว่าไข่ล้ม      จะต้มกิน   ถ้าตกดิน   เสียก็อด   หมดฝีมือ

ตั้งใจเรานี้จะดีกว่า อุตส่าห์   อ่านเขียน    เรียนหนังสือ

ทั้งวิชา สารพัด เพียร หัดปรือ อย่า ดึงดื้อ  ตั้งไข่ ร่ำไร เอย

ความหมาย

ฝีมือ   หมายถึง   ความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างมีศิลปะ

อุตส่าห์  หมายถึง  อุตสาหะ  คือ  ความบากบั่น  ความขยัน  ความอดทน

สารพัด   หมายถึง  ทั้งหมด ทั้งปวง

เพียร  หมายถึง  บากบั่น

ดึงดื้อ  หมายถึง  ดื้มไม่ยอมฟังเหตุผล

ข้อคิดจากเรื่อง ตั้งเอ๋ย ตั้งไข่

เราควรเอาเวลาไปใส่ใจกับการเรียนมากกว่าเรื่องเล่นเหมือนอย่างพลอยที่ตอนแรกใช้เวลาไปกับการเล่นเกม แต่พอได้ฟังเรื่องที่พ่อสอนแล้วก็คิดได้ว่า ควรเอาเวลาไปใส่ใจกับการเรียนมากกว่าเล่นเกม เพราะการเล่นเกมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1