ทบทวนการแจกลูกสะกดคำ มีคำศัพท์ ดังนี้

1. ช้าง  แจกลูกสะกดคำ   ชอ - อา - งอ - ชาง - ไม้โท = ช้าง

2. เพื่อน แจกลูกสะกดคำ   พอ - เอือ - นอ - เพือน - ไม้เอก = เพื่อน

3. มอง  แจกลูกสะกดคำ   มอ - ออ - งอ   = มอง

ความหมาย

1. ช้าง คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง 

2. เพื่อน คือ  ผู้ชอบพอรักใคร่กัน ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

3. มอง  คือ  มุ่งดู

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1