อักษรสูง พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันได้  3 เสียง  คือ เสียงเอก เสียงโท และเสียงจัตวา

ตัวอย่าง

1. ขา   ผันได้ดังนี้   ขา  - ข่า - ข้า 

2. ถือ   ผันได้ดังนี้   ถือ - ถื่อ - ถื้อ

3. เสือ  ผันได้ดังนี้   เสือ - เสื่อ - เสื้อ 

ความหมาย

ขา หมายถึง อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า  สำหรับยันกายและเดิน

ถือ  หมายถึง  เอาไว้ในมือ  จับยึดไว้

เสือ  หมายถึง  สัตว์สี่เท้า ดุร้าย คล้ายแมว แต่ตัวใหญ่กว่ามาก  กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1