คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

1. เดิน  หมายถึง  ยกเท้าก้าวไป

2. ป่า  หมายถึง  ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมา

3. ตัวโก่ง  หมายถึง  ตัวโค้ง

4. อร่อย  หมายถึง  มีรสดี

5. ดินโป่ง  หมายถึง  ดินรสเค็ม  สัตว์ป่าชอบกิน

ข้อคิดจากเรื่อง  

แม้จะเป็นสัตว์แต่ก็รู้จักการแบ่งปัน  เหมือนอย่างที่ใบโบก ใบบัว แบ่งดินโป่งมาให้ภูผากินด้วยกัน  แม้จะเป็นของที่ใบโบก ใบบัวชอบ 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1