บทเพลง มาตราตัวสะกด

แม่ ก กา  ไม่มีตัวสะกด   ตัว  มา  มือ ดำ 

แม่ กง  มี  ง   สะกด   แทง   แรง   ลิง  งง

แม่  กม  มี  ม  สะกด   ลม   แต้ม  มุม  มอม  งม  สนาม  คำราม  

แม่  เกย  มี  ย  สะกด  โปรย  ปุย  เฉย  ลอย 

แม่ เกอว  มี  ว  สะกด   กาว  เปลว  เปรี้ยว  แมว

แม่ กก  มี  ก  สะกด   ปัก  เด็ก   เมฆ  แฝก   ปาก   หอยทาก  ไม้จาก  

แม่ กบ มี  บ  สะกด  กราบ  บาป  ลาบ  ดิบ  

แม่ กน  มี  น  สะกด   จาน   บ้าน   หิน  คลาน  

แม่ กด  มี  ด  สะกด   แปด  การ์ด   ตรวจ  ขวด  จรวด  ตำรวจ  ผู้หมวด 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1