สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย  ชั้น ป.1  เรื่อง การสะกดคำมาตราแม่ กบ

ความหมายของคำในมาตราแม่ กบ

1. อาบ  หมายถึง  เอาน้ำรดตัว  เพื่อแก้ร้อนหรือชำระล้างเหงื่อไคล

2. โอบ  หมายถึง  รวบด้วยแขนทั้ง 2 ข้าง  กอด ตีวงล้อมเข้าไป

3. จับ  หมายถึง  อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

4. รับมอบ หมายถึง  ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ส่งไปให้

5. ราบเรียบ  หมายถึง  ราบเสมอกัน 

 

มาตราแม่กก คือ คำที่มี  บ  เป็นตัวสะกด   คำที่มี บ เป็นตัวสะกด เช่น

1. อาบ    สะกดว่า  ออ - อา - บอ  อ่านว่า  อาบ

2. โอบ   สะกดว่า  ออ - โอ - บอ  อ่านว่า  โอบ

3. จับ  สะกดว่า  จอ - อะ - บอ  อ่านว่า  จับ

4. รับมอบ  สะกดว่า  รอ - อะ - บอ  อ่านว่า รับ  มอ - ออ - บอ  อ่านว่า  มอบ  รวมเป็น  รับมอบ

5. ราบเรียบ  สะกดว่า รอ - อา - บอ  อ่านว่า  ราบ  รอ - เอีย - บอ  อ่านว่า เรียบ  รวมเป็น  ราบเรียบ

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1