ทบทวนการอ่านแจกลูก การสะกดคำ  สระอา  จากเนื้อเรื่อง ดังนี้

เนื้อเรื่อง

 มาดูใบโบก   ใบโบกมีงา  มีตา   มีหู   มีหาง   มีปาก   มีงวง

 มาดูใบบัว  ใบบัวไม่มีงา  มีตา  มีหู  มีหาง  มีปาก  มีงวง

จากประโยคข้างต้น คำที่มี สระ อา  มีดังนี้

1. มา   2. งา   3. ตา   4. หาง    5. ปาก

 

แจกลูกสะกดคำ

1. มา  แจกลูกคำ  มอ  -  อา   อ่านว่า  มา  ความหมาย  เคลื่อนตัวเข้าหาผู้คน

2. งา  แจกลูกคำ  งอ  -  งา   อ่านว่า  งา  ความหมาย  ฟันนื่ยื่นยาวออกจากข้างปากช้างตัวผู้  มีสีขาวโค้งงอ

3. ตา  แจกลูกคำ  ตอ  - อา   อ่านว่า  ตา   ความหมาย  ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดูหรือมองสิ่งต่างๆรอบตัว

4. หาง แจกลูกคำ  หอ  - อา - งอ   อ่านว่า  หาง    ความหมาย   ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายของลำตัวสัตว์

5. ปาก   แจกลูกคำ  ปอ  - อา - กอ   อ่านว่า ปาก    ความหมาย   อวัยวะบริเวณใบหน้า  สำหรับกินอาหารและเปล่งเสียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1