Sponsored Ads

เรื่อง ภูผา

ภูผามีพ่อ ภูผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหา   พ่อให้ภูผาดูแลใบโบก พ่อให้ภูผาดูแลใบบัว   

ภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบโบก  ภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว

ใบโบก ใบบัว รักภูผา   พ่อแม่ รักภูผา รักใบโบก รัก ใบบัว   

ภูผา รักพ่อแม่ รักใบโบก รักใบบัว  ใบโบก ใบบัว รักภูผา รักพ่อ รักแม่

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1